5D Mark IV 露出了? Canon 確認八月發布一機兩鏡!

2015-07-10 19:47
數數手指,Canon 都差唔多時間要推出 5D 系列既第四代啦! 呢幾日有外國媒體取得可靠消息,Canon 將會係 8 月 14 日發布新產品,包括一部相機同兩支鏡頭! 

5D Mark IV 露出了? Canon 確認八月發布一機兩鏡!-0

其實除左 5D Mark IV,計下個日曆 1DX Mark II 同 6D Mark II 都差唔多要面世架喇~ 但目前除左一機兩鏡既情報係肯定左之外,暫時都未有更多詳細消息。回顧呢排既 5D Mark IV 傳聞,採用新 DIGIC 處理器、有 4K 錄影和 2016 年首季出貨。