3HK 豪擲 300 萬益 SoSIM 用戶!易賞錢 App 會員有額外著數?

2020-11-05 16:10
講到今年推出最癲的一張儲值卡,相信會係百佳 x 3HK 推出嘅 SoSIM ——SoSIM So Cheap,好抵玩,$33 就有 50GB 數據,深宵時間仲有得任上唔嬲,真係平得好誇張。而家 3HK 做推廣,買 SoSIM 儲值卡仲有得自動參加抽獎,而易賞錢會員更有著數。

3HK 豪擲 300 萬益 SoSIM 用戶!易賞錢 App 會員有額外著數?

3HK 會在今個月內舉行大抽獎,只需購買及啟動 SoSIM,或者 SoSIM 增值,就會自動享有抽獎機會,可以贏到新款智能手機及手機折扣現金券等,禮品總值高達 330 萬。不過詳情尚未有,要留意返 3HK 日後的公佈。

另外,易賞錢 App 會員購買 SoSIM 卡一張,即可賺取百佳角落小夥伴電子印花 1 個,買 2 張卡送 2 個電子印花,如此類推。你又買咗未呢?
 
您可能也喜歡▼