csl 派 Now 爆谷台一個月任睇通行證

2019-02-22 17:57
csl 派 Now 爆谷台一個月任睇通行證

今日起可到任何一間 csl 門市攞「Now爆谷一個月任睇通行證」(價值:HK $ 68),任睇超過 200 多套本地猛片及亞洲電影,包括《美人魚》、《乒乓情人夢》及《 50次初吻》等等。換領期至 2019 年 2 月 28 日,數量有限,派完就無!

csl 門市地址:連結
您可能也喜歡▼