IKEA 香草烤雞腿配汽水 $16

2019-06-04 13:25
文章分享
由即日起至 6 月 30 號,逢星期一至五(公眾假期除外)2pm-7pm 到銅鑼灣分店美食店,就可以優惠價$16享用到香草烤雞腿配汽水一份。

IKEA 香草烤雞腿配汽水 $16

當然,佢仲有好多平靚正嘅野食等緊大家。
 
文章分享
您可能也喜歡▼