7-Eleven Häagen-Dazs 雪糕批 $105 6盒

2019-06-07 13:21
今日天氣熱到火爐咁,當然要食下雪糕降下溫啦,話咁啱 7-Eleven 做優惠喎,就係 Häagen-Dazs 雪糕批啦,唔洗咩天價就食到,家陣做緊 $95/5盒優惠,如果你用電子優惠券仲可以加$10 買第 6 盒,平均 $17.5/盒,咁快手入貨啦!!而張券喺邊? 文章底部就有啦

7-Eleven Häagen-Dazs 雪糕批 $105 6盒

*優惠日期由 2019 年 6 月 7 日早上 7 時起至 6 月 11 日,只適用於購買 Häagen-Dazs 雪糕批(各款)

*只適用於香港店舖(淺水灣、迪欣湖、 昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站分店及指定分店除外,詳情請參閱店內宣傳海報)

^只適用於香港店舖(淺水灣、機場、赤蠟角空運站、亞洲國際博覽館、迪欣湖、迪士尼行政大樓、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站分店除外,詳情請參閱電子優惠券條款及細則)

7-Eleven Häagen-Dazs 雪糕批 $105 6盒
太細張就入呢到啦:連結


 
您可能也喜歡▼