7-Eleven Häagen-Dazs 雪糕批 $100/5盒

2019-09-27 18:28
呢個星期開始有少少涼,不過天氣整體上都係熱架啦,所以到今時今日都會有 Häagen-Dazs 優惠。

7-Eleven Häagen-Dazs 雪糕批 $100/5盒

由 9 月 27 日至 10 月 1 日,一連5日買任何 Häagen-Dazs 雪糕批$100/5盒*,用埋電子優惠券仲可以加 $10 買埋第 6 盒,平均約$18.3一盒,優惠仲包括Häagen-Dazs Barista Collection新口味-朱古力蛋糕咖啡雪糕批❤

今期仲有銀聯卡手機閃付優惠由即日起至 9 月 30 日,合資格銀聯卡透過銀聯手機閃付單一消費滿 $25,即可獲減 $10 優惠,$100 就買到 6 盒 Häagen-Dazs 雪糕批啦。

*優惠只適用於香港店舖(瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、亞洲國際博覽館、港鐵海洋公園站、香港西九龍站、港珠澳大橋香港站及指定分店除外,詳情請參閱店內宣傳海報)。

您可能也喜歡▼