HK Express Mega Sales 又嚟啦

2020-01-13 22:52
一月頭,就到新年,仲有 Holiday mood 嘅時候,又想心郁郁睇機票嘅時候,買張平嘅機票就可以住好啲同食好啲 ,何樂而不為? 

HK Express Mega Sales 又嚟啦

由即日起至1月19日夜晚 23:59,購買 25 個航點來回或多城市來回機票,單程票價只係 HKD$ 88 起,我發現塞班島都有做優惠添,不過家陣無得飛關島就少少慘,無得兩個島咁玩。

仲有個訂購網址:https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/price-point/

 
您可能也喜歡▼