IKEA 特別美食 花膠冬菇伊麵 $39

2020-01-20 19:21
平時去沙田/九龍灣嘅,都會揀返 IKEA 做飯堂,因為真係平同埋選擇多,平有平選貴有貴選,任你喜歡,肉丸價錢好耐都無加價,就知道真係正同埋平。

IKEA 特別美食 花膠冬菇伊麵 $39

家陣新年有推出新嘅嘢食,例如花膠冬菇伊麵 $39,同埋出咗個沙薑白切豬手飯 $46,有返個中式選擇畀大家,唔想食正餐都有小食架,例如薯餅熱狗 $15 同埋大桔大利新地筒 $4.5 啦,咁多選擇咪落去行返轉試吓。

呢外,1 月 31 日至 2 月 13 日期間,雞肉丸套裝亦將會以優惠價發售,只係 $99 就有個肉丸、肉汁同埋薯蓉,有成 1kg 肉丸畀你拎返屋企煮,正啦。
您可能也喜歡▼