Pizze Hut 買一送一

2020-02-11 12:11
家陣好多舖頭出現咗員工確診武漢肺炎個案,睇個勢應該開始咗社區爆發,大家都係唔好出街為妙,但你真係真係無飯家庭又想出去買外賣嘅,可以望吓 PizzaHut 嘅,至少可以唔洗出街就食到吧。

Pizze Hut 買一送一
即日起至 2020 年 3 月 1 日,落單時同店員提供或喺網上輸入優惠碼「P0220」,無論普通批定大批,都係買1送1,堂食同外賣自取都有份!

 
您可能也喜歡▼