Citi 信用卡去 Wilson 買嘢 即時折扣高達 $450

2020-03-02 21:02
想換電話,但心郁郁邊到有得平嘅,可以睇吓衛訊啱唔啱你,佢呢期又有優惠去做,都唔錯同幾抵架,配合埋里數信用卡就可以一雞兩味。

Citi 信用卡去 Wilson 買嘢 即時折扣高達 $450

由 2020 年 3 月 1 日至 4 月 30 日,只要拎住 Citi 信用卡喺衛訊買嘢 ,可享獨家即時獎賞高達$650、精選貨品低至 4 折及長達 12 個月免息分期優惠。

Citi 信用卡去 Wilson 買嘢 即時折扣高達 $450
▲點樣買到平 $450,呢個表一眼睇曬,記得唔好走雞啦。 
您可能也喜歡▼