KFC 2人餐 $40

2020-03-18 21:48
班人講衰過沙士,都係嘅,無咩收入但租金高企,點同當年樓價呢,好多嘢咪又係衰喺租到,今時今日 KFC 推出咗個二人餐,但又無沙士價嘅。

KFC 2人餐 $40

而家上午 11 點後用 $40 就買到2人歡聚餐,咁 $40 就包咗 2客大辣汁蘑菇香飯 + 2件家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞 + 2件經典葡撻,無包汽水要加 $6,不如我一個人食咗佢算啦。

 
您可能也喜歡▼