OK 便利店 會員加 $1 優惠

2020-03-19 18:43
其實便利店嚟講,Ok 喺會員制都算做得唔錯同客會留意,見佢成日做會員專屬優惠,同埋都唔會係咩過於普通優惠,家陣佢哋都有好多唔少錯嘅優惠。

OK 便利店 會員加 $1 優惠

即日起至 3 月 25 日,只要你係 OK Stamp IT 嘅會員,就可以享有以下產品加 $1 嘅優惠,以銀會員為例:「加$1多1件」優惠劵適用於任何「加$1多1件」產品,即係可以買 10 款唔同嘅心水產品,或10件同一款之產品。

OK 便利店 會員加 $1 優惠
 
您可能也喜歡▼