KFC 超值桶飯套餐 $25 起

2020-09-02 17:19
如果麥記係整炸雞同雞翼嘅,咁 K 記應該係講緊葡撻同埋佢哋嘅桶飯,根本就係平嘅價錢都有得飽肚兼唔太熱氣,家陣經濟都麻麻地,所以呢個套餐應該幫到唔少人度過一餐又一餐嘅,講緊嘅係 KFC 超值桶飯套餐。

KFC 超值桶飯套餐 $25 起

食起 KFC 超值桶飯款款都啖啖肉,配埋汽水都只係 $25 起咋!夠哂大件夾抵食,只要 11點後去 KFC就食到,包括以下呢四款飯。

🍚雞扒辣汁蘑菇桶飯餐
🍚肉丸雞皇桶飯餐
🍚鴛鴦雙式雞桶飯餐
🍚雞扒拼厚餐肉桶飯餐

用埋 KFC 手機 App 預先點餐,到店即取兼享滿 $70 即減 $7 優惠!超值桶飯系列只限上午11後供應,適用於全線香港餐廳 (金馬倫道、山東街、沙田馬場、海運大廈、奧海城、Megabox、東廣場、彩雲商場、APM、海富中心、有餘貿易中心、波斯富街、赤柱廣場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)

您可能也喜歡▼